Tagged: चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या जाण्यासाठी काय करावे

चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या कमी करण्याचे घरगुती उपाय

चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या कमी करण्याचे घरगुती उपाय

वयाची चाळीशी उलटून गेली आणि चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडू लागल्या की मन खट्टू होऊन जातं. चेहरा आणि हातांवर… मुख्यतः सुरुवात होते ती चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडायला. वाढत्या वयानुसार चेहऱ्यावर पडणाऱ्या सुरकुत्या थांबवता तर येत नाहीत पण कमी नक्कीच करता येतात. त्वचा चिरतरुण आणि आरोग्यपूर्ण राहण्यासाठी नारळाचं तेल खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडतं, हे सहसा आपल्याला माहीत असतं पण त्याचा तितकासा उपयोग आपण करत नाही.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!