Tagged: व्हेरिकोज व्हेन्स म्हणजे काय

व्हेरिकोज व्हेन्स मराठी

व्हेरिकोज व्हेन्स म्हणजे काय? व्हेरिकोज व्हेन्सची कारणे, लक्षणे आणि त्यावरचे उपचार

आपल्या शरीरात अनेक नसा असतात हे तर आपण सर्व जाणतोच. ह्या नसा आपल्या शरीरात रक्ताभिसरणाचे काम करतात. जेव्हा ह्या नसांच्या आकारात वाढ होते तेव्हा त्यांना व्हेरिकोज व्हेन्स असे म्हणतात.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!