कोडं आयुष्याचं सोडवूनच बघ!!

Jigsaw puzzle

Pankaj Kotalwar
जन्माला आलाच आहेस,
तर थोडं जगुन बघ,

असलचं कोणतं दुःख तर,
त्याकडेही एकदा हसुन बघ,

चिमुटभर दुःखाने कोसळु नकोस,
जुनी खरकटी विसळु नकोस,

यशाची चव निरखुन बघ,
आलचं अपयश तर पचवुन बघ,

सोपचं असतं, घरटं बांधणं,
थोडी मेहनत करुनच बघ,

मांडलाच एकदा डाव, तर,
आता आनंदाने खेळुन बघ,

आयुष्याचं हे कोडं,
एकदा एवढं सोडवुनच बघ…….!

वाचण्यासारखे आणखी काही…..

आकर्षणाचा सिद्धांत साध्य करणारा व्हिजनबोर्डलॉ ऑफ अट्रॅक्शन आणि मी!…
मानवी जीवनाचा कल्पतरु – जीवनातला आकर्षणाचा नियम
आकर्षणाचा सिद्धांत

माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!