Tagged: upi frauds in india

UPI Fraud in marathi

सावधान! यूपीआय पेमेंट द्वारे होणाऱ्या फ्रॉड पासून स्वतःला वाचवा.

जाणून घ्या असे पाच सोपे पण महत्त्वाचे उपाय ज्यांच्या मदतीने यु पी आय पेमेंट द्वारे होणारे फ्रॉड रोखता येतील आणि होणारे आर्थिक नुकसान टाळता येईल.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!