आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा

आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी नक्की काय करावे? हा प्रश्न तुम्हाला नक्की सतावत असणार.

कितीही प्रगती केली तरी अजून प्रगती करून, जास्तीजास्त यश संपादन करण्यासाठी काय करावे?

हा विचार तुम्ही करत असणारच. सगळेच करतात.

आयुष्यात यशस्वी होणे, जास्तीत जास्त प्रगती करणे हे सगळ्यांचेच ध्येय असते.

या ध्येयापर्यंत पोहोचण्याची प्रत्येकाची पद्धत वेगवेगळी असते, त्यासाठी प्रत्येकजण वेगवेगळा मार्ग स्वीकारतो.

पण यशस्वी होण्यासाठी, मार्ग कोणताही असुदे एक गोष्ट मात्र कॉमन असते.

तुम्हाला यशस्वी व्हायचे असेल तर ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजेच!

ती कोणती? तेच आज या लेखात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी नक्की काय करावे याचे उत्तर शोधताना माझ्या डोक्यात एक कल्पना आली आणि आयुष्यात खूप धडपड करून, सुरुवातीला अपयश पचवून, प्रयत्नांती अत्यंत यशस्वी असणाऱ्या माझ्याच एका मित्राला मी त्याच्या यशाचा गुरुमंत्र विचारला.

माझ्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्याने त्याच्या आयुष्यातील काही घटना सांगितल्या.

हा मित्र लहानपणापासूनच खूप महत्वाकांक्षी होता. आयुष्यात यशस्वी होण्याची त्याची स्वप्ने होती.

त्यासाठी लहानपणापासूनच तो मेहनत घ्यायचा. मन लाऊन अभ्यास करायचा.

आमच्या सगळ्यांपेक्षा जास्त स्वप्न तोच बघायचा.

आमच्या सगळ्यांमध्ये तोच आयुष्यात खूप पुढे जाणार हे आम्हाला व आमच्या शिक्षकांना सुद्धा माहीत होते. पण प्रत्यक्षात मात्र वेगळेच झाले.

बघता-बघता आम्ही अभ्यासात सामान्य असणारी मुले पुढे गेलो आणि तो मात्र स्वप्न बघण्यातच गुंग होता.

माझ्या मित्राला या गोष्टीचा फार त्रास झाला असे तो सांगतो.

इतरांचे यश बघून इर्षा नाही, आमच्या यशाचा त्याला आनंदच होता.

पण आपल्यापेक्षा सामान्य मुले ज्यांची मुळात मोठी स्वप्ने नव्हतीच ती पुढे जातात, यशस्वी होतात आणि आपली एवढी स्वप्ने असून सुद्धा, ती पूर्ण करायची तयार असून सुद्धा जमत कसे नाही?

या गोष्टीचा विचार करून त्याला त्रास व्हायचा.

पण एके दिवशी त्याला या मागचे कारण उमगले आणि त्या दिवसापासून मग त्याने आपली चूक सुधारली आणि न थांबता,न कंटाळता प्रयत्न सुरु ठेवले.

माझ्या मित्राने केलेली सगळ्यात मोठी चूक म्हणजे, त्याची स्वप्ने प्रत्यक्षात उतरवायला लागणारी कृती त्याने केली नाही.

म्हणजेच आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी जर सगळ्यात महत्वाची कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे पाहिलेली स्वप्ने सत्यात उतरवताना घ्यावी लागणारी कृती करणे.

तो मित्र म्हणतो की नुसती स्वप्ने बघणे, महत्वाकांक्षी असणे हे पुरेसे नसते.

यापेक्षा महत्वाचे असते ती कृती करणे. त्याच्या स्वतःच्या अनुभवावरून यशस्वी होण्याचा हा गुरुमंत्र त्याने दिला.

कृती करायची म्हणजे काय करायचे? कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या हे सुद्धा त्याने सांगितले.

आज या लेखात हा गुरुमंत्र तुम्हाला सांगून त्यासाठी काय करायचे हेच आम्ही सांगणार आहोत.

१. काय कमी आहे ते ओळखायला शिका

माझ्या मित्राचे उदाहरण द्यायचे झाले तर त्याच्याकडे स्वप्ने होती, इच्छा होती पण त्यासाठी लागणारी कृती मात्र तो करत नव्हता.

त्याचा सगळा वेळ स्वप्ने बघण्यात, नियोजन करण्यातच जात असे.

यामुळे प्रत्यक्ष कृती करायला त्याला वेळच मिळत नसे. पण विचार केल्यावर त्याला हे समजले.

तसेच तुमच्या बाबतीत कमी कुठेतरी वेगळीकडे असू शकते.

कदाचित तुम्ही स्वप्ने बघत असाल पण तुम्ही नियोजन न करता एकदम कृती करायला सुरुवात करत असाल.

किंवा कदाचित तुम्ही मोठी स्वप्नेच बघत नसाल… त्यामुळे त्यासाठी लागणारे नियोजन, कृती होतच नसेल.

तुमच्यात काय कमी आहे, काय ‘मिसिंग’ आहे हे तुमचे तुम्हाला ओळखता यायला हवे.

त्यासाठी नीट विचार करायची गरज आहे.

तुम्ही जर व्यवस्थित वेळ देऊन हा विचार केलात आणि तुमच्यातली ही मिसिंग गोष्ट शोधून काढली तर त्यावर योग्य ती ऍक्शन घ्यायला तुम्हाला सोपे जाईल.

२. सुरुवात करा

कोणतीही गोष्ट असुदे सुरुवात सगळ्यात महत्वाची असते.

पण बहुतेक वेळा ही सुरुवातच करायला जास्त वेळ घेतला जातो. तुम्हाला सुद्धा याचा अनुभव असेलच.

समजा तुम्हाला वजन कमी करण्यासाठी डायट करायचे आहे तर त्यात सगळ्यात कठीण गोष्ट कोणती असते?

सुरुवात! पण एकदा तुम्ही ठरवून गोड बंद केले, तेलकट पदार्थांना आहारातून वर्ज करायचे ठरवले की मग सगळे त्यामानाने सोपे होते.

व्यायामाचे सुद्धा तसेच, सकाळी उठून चालायला जाणे अवघड वाटते पण मनाचा हिय्या लवकर उठून घराबाहेर पडलात की छान व्यायाम होतो.

कोणतेही काम करताना सुरुवातच अवघड वाटते पण एकदा ही अवघड गोष्ट केली की मग पुढे काम सुरु ठेवायला लागणारा उत्साह अपोआप येत जातो.

त्यामुळे तुम्हाला सुद्धा यशस्वी व्हायचे असेल तर सुरुवात करायला अजिबात चालढकल करू नका.

३. निवड

तुमची गरज काय आहे आणि काय नाही हे तुम्हाला समजले पाहिजे.

आयुष्यात यशस्वी न होता सुद्धा आयुष्य जगता येते. जगायला लागतात तेवढे पैसे कमावले तरी पुरतात.

मग कशाला उगाच जास्त प्रयत्न करायचे, जास्त स्वप्ने बघायची आणि त्यासाठी जीव तोडून काम करायचे?

पण यशस्वी होणे ही तुमची गरज नसून ती निवड असली पाहिजे.

एकदा तुम्ही ही योग्य निवड केली की त्यासाठी प्रयत्न करणे मात्र मग तुमची गरज होऊन बसेल.

यशस्वी होणे ही तुमची गरज नसून ती तुम्ही निवडलेली इच्छा असेल तर साहजिकच त्यासाठी जास्त प्रमाणात प्रयत्न तुम्ही कराल.

४. तुमचे यश इतरांबरोबर वेळोवेळी शेयर करा

तुम्ही जर तुमचे यश, मग ते कितीही छोटे का असेना दुसऱ्यांना सांगितले तर त्यातून तुम्हाला प्रेरणा मिळते.

जसा आनंद वाटल्याने वाढतो तसेच यश सुद्धा वाटल्याने दुप्पट होते कारण, त्यामुळे अजून जास्त प्रयत्न करायचा हुरूप तुम्हाला येतो.

म्हणूनच तुमच्या आयुष्यात अशी एखादी व्यक्ती शोधा जिच्याबरोबर तुम्हाला तुमचे लहानातले लहान यशाचे टप्पे सुद्धा शेयर करता येतील.

मित्रमैत्रिणींनो, आयुष्यात स्वप्ने बघून, त्यासाठी आखीव रेखीव नियोजन करून सुद्धा ती सत्यात उतरवायला सुरुवातीला त्रास पडलेल्या माझ्या मित्राच्या अनुभवावरून आपण इतके नक्कीच शिकू शकतो की आयुष्यात यशस्वी व्हायचे असेल तर या दोन गोष्टींपेक्षा पण महत्वाची एक गोष्ट आहे आणि ती म्हणजे कृती- ऍक्शन!

मग योग्य वेळेची, योग्य संधीची वाट न बघता कृती केली, तर यशस्वी होण्यापासून तुम्हाला कोणीच रोखू शकत नाही!

Manachetalks

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठीयेथे क्लिक करा/ टेलिग्रामवर संवाद साधण्यासाठीयेथे क्लिक करा

माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.

1 thought on “आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: © Copyrights 2023. All rights reserved!
मलेशियाची राजधानी क्वाला लंपूर ची सफर!शरीरावरील अनावश्यक चरबी कमी करण्यासाठी ५ योगासनेस्वतःला हे ५ प्रश्न विचारा आणि प्रगतीचे मार्ग खुले करा?नियमितपणे हि २ आसने केली तर किडनीचे विकार जडणार नाहीत।व्हिटॅमिन बी १२ च्या कमतरतेची कारणे, लक्षणे व उपाय
मलेशियाची राजधानी क्वाला लंपूर ची सफर!शरीरावरील अनावश्यक चरबी कमी करण्यासाठी ५ योगासनेस्वतःला हे ५ प्रश्न विचारा आणि प्रगतीचे मार्ग खुले करा?नियमितपणे हि २ आसने केली तर किडनीचे विकार जडणार नाहीत।व्हिटॅमिन बी १२ च्या कमतरतेची कारणे, लक्षणे व उपाय
मलेशियाची राजधानी क्वाला लंपूर ची सफर!शरीरावरील अनावश्यक चरबी कमी करण्यासाठी ५ योगासनेस्वतःला हे ५ प्रश्न विचारा आणि प्रगतीचे मार्ग खुले करा?नियमितपणे हि २ आसने केली तर किडनीचे विकार जडणार नाहीत।व्हिटॅमिन बी १२ च्या कमतरतेची कारणे, लक्षणे व उपाय
मलेशियाची राजधानी क्वाला लंपूर ची सफर!शरीरावरील अनावश्यक चरबी कमी करण्यासाठी ५ योगासनेस्वतःला हे ५ प्रश्न विचारा आणि प्रगतीचे मार्ग खुले करा?नियमितपणे हि २ आसने केली तर किडनीचे विकार जडणार नाहीत।व्हिटॅमिन बी १२ च्या कमतरतेची कारणे, लक्षणे व उपाय